Kľúčové ukazovatele

Kľúčové ukazovatele

UPOZORNENIE: od 1.1.2021 bude táto web aplikácia nahradená novou API Otvorené údaje ŠÚ SR.
API (aplikačné programové rozhranie) poskytujúce prístup k štatistickým údajom dostupným v databáze DATAcube. v otvorenej strojovo spracovateľnej forme. Údaje sú dostupné vo formátoch: JSON-stat, CSV, XML, XLSX a ODS.
Viac na URL adrese: https://data.statistics.sk/api/

Excel | CSV | XML | API Otvorené údaje ŠÚ SR