Kľúčové ukazovatele

Kľúčové ukazovatele

Údaje sú zverejňované v súlade Kalendárom prvého zverejnenia údajov. Tabuľky rozdelené podľa štatistických tém sú dostupné vo formáte .xlsx, .csv a .xml.
Všetky údaje sú k dispozícii zdarma. Viac informácii je uvedených v Podmienkách pre využívanie a ďalšie zverejňovanie štatistických informácii a údajov ŠÚ SR.

Systémový dátum poslednej aktualizácie jednotlivých tabuliek nezodpovedá dátumom v Kalendári prvého zverejnenia údajov z dôvodu nutnosti skoršej prípravy dát.

Excel | CSV | XML